آموزش پزشکی

3 مارس, 2019

در چهار سال اخیر در خصوص توسعه و تقویت آموزش پزشکی کشور اقدامات موثری همچون؛ تدوین سند تحول کلان در نظام آموزش علوم پزشکی کشور، تدوین سند آمایش سرزمین ، خوشه بندی دانشگاه های علوم پزشکی و طراحی و پیاده سازی شبکه دانشگاه های علوم پزشکی در کشورهای اسلامی در راستای تحقق مرجعیت علمی صورت گرفته است.

479 views