گردشگری سلامت

3 مارس, 2019

بر اساس تعریف های سازمان جهانی جهانگردی و توریست ، یکی از اهدافی که می تواند گردشگر را برانگیزد تا عزم سفر کند، مسافرت برای کسب سلامتی است. چیزی که از آن به گردشگری سلامت تعبیر می کنند.

1,972 views

تازه ترین ها