ناباروری و سقط مکرر ابن سینا

ناباروری و سقط مکرر ابن سینا
3 مارس, 2019

ناباروری و سقط مکرر ابن سینا پژوهشگاه ابن سینا مسیر تکامل و توسعه را از شکل گیری پژوهشکده ای کوچک در جهاد دانشگاهی در سال  ۱۳۷۷  آغاز کرد. در تیرماه ۷۸ این پژوهشکده به عنوان مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی تولید مثل به تصویب شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید. فعالیت های این مجموعه از ابتدا بر ابعاد مختلف باروری، مانند ایمونولوژی، ژنتیک، عفونت ها و غدد تولیدمثل و جنبه های اخلاقی و حقوقی باروری متمرکز بوده است و از نخستین سال های شکل گیری تلاش شد با برگزاری سمینارهای بین رشته ای کشوری، متخصصان و صاحب نظران رشته های مختلف به پژوهش در این زمینه ترغیب شوند.

پژوهش های متعدد پژوهشگاه ابن سینا

پژوهش های متعدد و موفق گروه ایمونولوژی تولید مثل دربارۀ موضوعاتی همچون واکنش سیستم ایمنی بدن نسبت به اسپرم و جنین، آنتی بادی ها و سقط مکرر موجب شد مرکز تحقیقات آنتی بادی مونوکلونال شکل بگیرد که در سال ۷۹ این مرکز هم به تصویب شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت رسید.

در سال ۱۳۸۴ با توجه به اهمیت یافتن نانوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی در سیاست گذاری علمی و پژوهشی کشور، پژوهشکده ابن سینا تأسیس مرکز تحقیقات نانوبیوتکنولوژی را به وزارت بهداشت پیشنهاد کرد که این مرکز نیز در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی به تصویب رسید.

با گسترش موفقیت آمیز پژوهش ها در زمینه های مختلف علوم و فناوری های تولید مثل، مسئولین پژوهشکده ابن سینا در سال ۱۳۸۲ به این نتیجه رسیدند که زمان تحقق چشم انداز اصلی فعالیت ها، یعنی کاربردی کردن دستاوردهای پژوهشی در حوزۀ درمان فرا رسیده است و از این رو، مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا تأسیس شد.

این مرکز با پشتوانۀ پژوهش ها و نوآوری های پژوهشکده و در قالب چهار کلینیک فعالیت خود را آغاز کرد که کلینیک سقط مکررِ آن، نخستین کلینیک تخصصی در این حوزه در کشور بود. ارائۀ خدمات درمان های جایگزین، مانند اهدای جنین و رحم جایگزین نیز موجب شد مرکز درمان ناباروری ابن سینا به عنوان یکی از مراکز ممتاز و پیشرو در کشور شناخته شود.

کلینیک های تخصصی ناباروری و سقط مکرر ابن سینا

به تدریج، کلینیک های تخصصی دیگر، همانند پره-ناتال و اندومتریوز  نیز در این مرکز شکل گرفتند که موجب شد فعالیت های این مرکز جامع تر و ممتازتر از گذشته شود.

اکنون مرکز درمان ابن سینا با داشتن شش کلینیک و ارائۀ اغلب خدمات تشخیصی، از جمله آزمایش های سیتولوژی و ژنتیک، سونوگرافی و رادیوگرافی و نیز، ارائۀ همۀ مشاوره های مرتبط با باروری، مانند تغذیه، روانپزشکی ، ژنتیک و سلامت جنسی، در زمرۀ جامع ترین و برترین مراکز درمان ناباروری کشور قرار دارد و پذیرای بیماران بسیاری از نقاط مختلف ایران و دیگر کشورهای منطقه و جهان است.

فعالیت های پژوهشگاه ابن سینا

فعالیت های پژوهشگاه ابن سینا نیز امروز پویاتر و متنوع تر از گذشته ادامه دارد و در سال های اخیر دستاوردهایی چشمگیر در زمینه هایی نوین، همانند سلول های بنیادی و بیوتکنولوژی دامی داشته است.

پژوهشگاه ناباروری و سقط مکرر ابن سینا

این پژوهشگاه همواره به ابعاد اخلاقی، حقوقی و فقهی پژوهش و درمان نیز توجه داشته و به همین دلیل گروه حقوق و اخلاق زیستی پژوهشگاه ابن سینا در سال ۱۳۸۷شکل گرفت تا سازگاری علوم و فناوری های نوین با نظام حقوقی، اخلاقی و فقهی موجود را بررسی و تبیین نماید و چالش ها و پیامدهای اخلاقی توسعۀ علوم و فناوری های زیستی را رصد کند. پژوهش ها، سمینارها، کتب و مقالات این گروه همواره جریان ساز و اثرگذار بوده و محققان و دانشجویان بسیاری را به پژوهش در زمینۀ حقوق و اخلاق زیستی جلب کرده است.

مرکز رشد فناوری سلامت ابن سین

همچنین، مرکز رشد فناوری سلامت ابن سینا با حمایت فنی، علمی و اقتصادی پژوهشگاه ابن سینا از سال ۱۳۸۹ فعالیت خود را آغاز کرده است.

هدف از تأسیس این مرکز رشد توسعۀ حرفه های جدید و حمایت از کارآفرینانی است که در قالب واحدهای نوپا در زمینه های تخصصی بیوتکنولوژی تولید مثل، آنتی بادی منوکلونال و نانوتکنولوژی زیستی فعالیت می کنند.

واحدهای مستقر در این مرکز می توانند از تجهیزات و خدمات پژوهشکده ها و مرکز تخصصی ناباروری و سقط مکرر ابن سینا استفاده کنند.

تجمیل الانف

1,110 views