چشم پزشکی

چشم پزشکی
5 مارس, 2019

چشم پزشکی خوشبختانه امروز ایران به تکنولوژی‌های نوین در عرصه چشم‌پزشکی دست پیدا کرده است و این تکنولوژی‌ها در درمان بیماری‌های مختلف چشم‌پزشکی مانند قوز قرنیه، مشکلات عیوب انکساری و ناراحتی‌های شبکیه کاربرد دارند، ما همچنین به کمک این تکنولوژی‌های نوین می‌توانیم افرادی را که دچار گرفتاری‌های قرنیه هستند و نیاز به پیوند قرنیه دارند تحت درمان قرار بدهیم. ایران جزو  کشورهای پیشرفته از نظر سلامت بینایی است، بنابراین شیوع بیماری‌های چشم‌پزشکی در ایران تقریبا مشابه سایر کشورهای دنیاست.

پیشرفت های زیادی در همه زمینه های علم چشم پزشکی و شبکیه در دنیا و ایران به دست آمده است و مقالات تحقیقاتی بی شماری در زمینه درمان بیماری های شبکیه منتشر شده است که برخی از آنها مراحل تحقیقاتی را پشت سرگذاشته و به مرحله اجرا درآمده و برخی دیگر در مرحله تحقیقات هستند.  یکی از دستاوردهای حاصل شده درخصوص شبکیه، پیوند شبکیه مصنوعی است که به تازگی برای اولین بار در ایران انجام شده است؛ این شبکیه مصنوعی برای بیمارانی کاربرد دارد که یا هر دو چشم آنها فاقد درک نور است یا فقط درک نور دارد. این شبکیه برای بیمارانی که درک نور ندارند، سبب می شود که درک نور داشته باشند و یا اگر درک نور دارند، بتوانند حرکات دست را ببینند. 

در خصوص درمان بیماری های شبکیه، برخی روش های دیگر مانند پیوند شبکیه و استفاده از سلول های بنیادی که بتوانند شبکیه را تقویت کنند یا انتقال ژن هایی که در برخی افراد کم است، به داخل چشم به وسیله وکتورهای ویروسی مورد بحث و تحقیق است تا در نهایت مشخص شود کدام یک از این تکنیک ها در آینده موفق خواهد بود.

تجمیل الانف

2,506 views

تازه ترین ها